Crystal rentacar
Image default
Business / Transportation and Logistics

Is het dakonderhoud zelf uit te voeren?

Als bewoner is het raadzaam tweemaal per jaar het dak te laten onderhouden. Veel bewoners trekken twijfels bij het nut van het onderhoud. ‘Waarom zou ik het dak laten onderhouden, terwijl het geen gebreken toont?’. Het lijkt onzinnig, maar zal op termijn erg gunstig zijn op financieel vlak.

Uiteraard is het mogelijk om het onderhoud zelf uit te voeren. Indien je op de hoogte bent van de werkzaamheden en schikt over de nodige materialen en kennis lijkt het mogelijk de handelingen zelf uit te voeren. Welke handelingen worden bij het onderhoud uitgevoerd en zijn deze werkzaamheden ook zelf uit te voeren?

Werkzaamheden door dakdekker

Bij het onderhoud wordt er vooral gekeken of het dak in de tussentijd schade heeft opgelopen of er sprake is (geweest) van eventuele daklekkage. Het gehele dak zal worden nagelopen en geïnspecteerd, zodat er een duidelijk beeld kan worden geschetst van de huidige status van het dak.

Daarnaast zullen de zwakke plekken in het dak worden aangepakt, waardoor lekkages voorkomen zullen worden. Deze gebreken kunnen zowel klein als groot zijn. Door de gebreken direct aan te pakken, zullen de gevolgen beperkt blijven.

Verder worden de dakgoten schoongemaakt, zodat het (regen)water gemakkelijker weg kan stromen.  

Zelf onderhoud uitvoeren

Niet alle werkzaamheden die door een dakdekkersbedrijf worden uitgevoerd zijn zelf uit te voeren, al is het raadzaam om zelf regelmatig de dakgoot te controleren.

Zo is het onder meer verstandig om bladeren en andere ontstoppingen te verwijderen van het dak. Hierdoor zal de kans op waterschade verkleinen, doordat het water, na het verwijderen van obstakels, goed weg kan stromen. Indien er sprake is van een hellend dak zal het betreffende persoon de hoogte in moeten om de bladeren, takjes en mos te verwijderen. Om ongelukken te voorkomen, is het raadzaam om voor gevaarlijke handelingen, zoals in de hoogte, een professionele dakdekker in te schakelen.

http://dakbeheerhermans.nl